Odotamme mielenkiinnolla sähköpostiasi
Soita meille nyt!

Suunnittelija: taloteknisen eristämisen ratkaisuilla voidaan tukea kestävämpää rakennusalaa

Eristämisellä on neljä päätehtävää: se edistää asuin- ja työympäristön terveellisyyttä, lisää viihtyisyyttä, tuo turvallisuutta sekä mahdollistaa energiatehokkuuden.

Eristys edistää terveellisyyttä sekä suoraan että välillisesti. Eristemateriaaleilla voidaan vaikuttaa sisäilman laatuun valitsemalla materiaaleja ja eristeiden päällysteitä, jotka pitävät haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tai esimerkiksi kuitujen pitoisuudet ilmassa mahdollisimman pieninä.

Melun eristäminen on sekä terveyttä lisäävä että ympäristön viihtyisyyttä lisäävä tekijä. Eristeet ehkäisevät myös kosteusvaurioita, jotka saattavat rakennuksissa aiheuttaa terveysriskejä kuten home- ja sienikasvustoja.

Paloeristys lisää rakennuksen turvallisuutta ja eristemateriaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa palon leviämisen nopeuteen sekä vähentää tulipalon sattuessa savunmuodostusta ja haitallisten kaasujen syntymistä.

Energiatehokkuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen on rakentamisessa merkittävä teema, johon eristeillä voidaan vaikuttaa hyvinkin konkreettisesti. Kun kanavan tai laitteen lämpötila pysyy halutussa lämpötilassa eristeiden avulla, kuluu vähemmän energiaa lämmittämiseen tai viilentämiseen.

Mitä suunnitteluvaiheessa eristämisessä tulisi ottaa huomioon?

Kondenssin eristäminen muun muassa käyttövesiputkissa ja ilmanvaihtokanavissa vaikuttaa oleellisesti rakennuksen terveyteen vähentäen kondenssiveden aiheuttamien kosteusvaurioiden riskiä. Tehokkuuden kannalta eristeiden oikea mitoitus on kriittistä.

“Kylmien putkien osalta on tärkeää, että rakennusprojektissa määritellään parametrit, kuten putkien ja huoneen lämpötilat sekä odotettu suhteellinen kosteusprosentti, sillä nämä tekijät vaikuttavat kondenssin hallintaan ja eristeen paksuuteen. Yksi parametri voi olla myös lineaarinen lämpöhäviö (W/m), joka voi olla mielenkiintoinen tapauksissa, joissa paksumpi eristys kuin vain kondenssin hallintaan riittävä, voi olla taloudellisempi vaihtoehto ajan kuluessa”, kertoo Suomen maajohtaja Daniela Casagrande Armacellilta.

Hän nostaa esille myös riittävän tilan merkityksen, mikä usein suunnittelussa unohtuu: kylmissä putkissa pitää olla vähintään 100 mm tyhjää tilaa, mikä mahdollistaa ilman vapaan konvektion. Liian ahdas tila ikään kuin vangitsee ilman ja ajan mittaan alentaa paikallisesti ilman lämpötilaa, mikä lisää kondenssiveden muodostumisen riskiä eristepinnalle.

Materiaalivalinnoilla on iso merkitys eristyksen tehokkuuteen sekä kestävyyteen niin ympäristön kannalta kuin turvallisuuden suhteen. Esimerkiksi umpisoluinen solukumi on tehokas materiaali kylmien putkien kondensaation ja eristeen alaisen korroosion ehkäisemiseksi. Tuotteita on saatavilla letkuina ja levyinä, joten ne soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin. Solukumin joustavuus helpottaa asennusta vähentäen eristystöihin kuluvaa aikaa.

Casagrande nostaa esille Armacellin ArmaFlex Ultima -tuotesarjan ja sen edut ympäristön ja turvallisuuden näkökulmasta: eristeissä ei ole bromattuja palonestoaineita, ne eivät sisällä MCCP:tä eikä PVC:tä eikä eristeitä ole luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Lisäksi tuotteessa on hyvin vähäinen savuntuotanto, mikä edistää sen turvallisuutta asuin- ja julkisten rakennusten eristeenä.

Kestävyys ja terveellisyys näkyvät alan tuotekehityksessä

“Meillä Armacellilla on erityisesti Pohjoismaissa panostettu kestävyyteen ja turvallisuuteen jo useiden vuosien ajan, mistä hyvänä esimerkkinä on ArmaFlex Ultima -tuoteperhe. Toinen tuotekehityksessä erityisesti huomioitu suuntaus on ei-toivotun melun vähentäminen esimerkiksi sadevesi- ja viemäriputkissa, johon ArmaComfort-tuottevalikoima tarjoaa tehokkaista ratkaisuja”, Casagrande vinkkaa.

Tänä päivänä ihmiset viettävät hyvin suuren osan ajastaan sisätiloissa joko työpaikalla tai kotona. Melu, kuten huono akustiikka tai rakennuksen putkistojen äänet, voi aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta ja vaikuttaa työtehoon. Puhumattakaan, mikä vaikutus ylimääräisillä ja häiritsevillä äänillä on asumismukavuuteen. Tehokas äänieristys on siis merkittävässä roolissa osana laadukasta rakentamista.

 

Asumismukavuuden ja terveyttä edistävien valintojen ohella energiatehokkuutta parantavat ratkaisut ovat nyt ja tulevaisuudessa yhä merkityksellisimpiä. Rakentamisen kestävissä ratkaisuissa on huomioitu materiaalien ja niiden tuotannon vaikutukset ympäristöön sekä itse lopputuloksen tuomat hyödyt kestävyyden näkökulmasta.

Ympäristön kannalta tulee huomioida kokonaisuus, mutta myös yksittäisillä valinnoilla voidaan vaikuttaa muun muassa lämpöhävikkiin.

“Tuomme markkinoille muutosta lämpö- ja vesiputkien putkenkannattimiin ja niiden eristämiseen, mitä monesti ei oteta huomioon. Valmiiksi eristetyillä putkenkannattimilla vältetään lämpöhäviö putkenkannattimien kautta”, Casagrande kertoo. ArmaFix VVS putkenkannatin vähentää energiahäviötä jopa 15 %. Ympäristökysymykset on huomioitu myös tuotteiden valmistuksessa, sillä Armacell hyödyntää kannattimissa kierrätettyä PET-muovia.

ISOPARTNER apuna valintojen tekemisessä

ISOPARTNER yhdistää alan kansainvälisen tieto-taidon sekä paikallisen osaamisen: asiantuntijoillamme on vuosikymmenten kokemus Suomen rakennus- ja eristesuunnittelun vaatimuksista sekä siihen vaikuttavista tekijöistä.

Asiantuntijan hyödyntäminen ratkaisujen tueksi auttaa valitsemaan kohteeseen elinkaaren näkökulmasta kustannustehokkaimmat eristeet, joissa on huomioitu myös kohdekohtaiset vaatimukset sekä eristekokonaisuuden toimivuus ja vaikuttavuus.

Autamme mielellämme sekä suunnitteluvaiheessa eristevalinnoissa että eristämisen ammattilaisia toteutusvaiheen valinnoissa.