Odotamme mielenkiinnolla sähköpostiasi
Soita meille nyt!

Laaja osaamisemme varmistaa asiakkaidemme onnistumisen

Kokemus ja tieto-taito ovat meidän suurin voimavaramme ja asia, jolla voimme tuottaa arvoa asiakkaillemme.

Henkilökunnallamme on useimmilla vuosien, jopa kymmenien vuosien kokemus eristealalta ja sen vaatimuksista niin teollisuudessa kuin taloteknisessä eristämisessä. Kokemukseen perustuvan osaamisen lisäksi tiimissä on hankittu alan asiantuntijuutta myös hyödyntämällä kansainvälisiä koulutuksia, kuten TIPCHECK-audintointikoulutusta.

ISOPARTNERilta löytyvä osaaminen ei rajoitu pelkästään tietämykseen yksittäisten eristeiden ominaisuuksista, vaan se kattaa myös laaja-alaisen ymmärryksen eristyskohteiden vaatimuksista ja eri ratkaisujen tarjoamista hyödyistä. Emme vain jälleenmyy valmistajien tuottamia tuotteita, vaan koemme, että tehtävämme on ennen kaikkea auttaa asiakkaitamme suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sekä myös viedä eteenpäin tietämystä eristämisen ympäristövaikutuksista.

Suomen asiantuntijoiden lisäksi meillä on taustalla koko Euroopan laajuinen ISOPARTNER-verkosto ja emoyhtiö IPCOMin laaja yritysverkosto, joissa on vahvaa ammattitaitoa liittyen lämpöeristämiseen, korkealämpöeristämiseen, passiiviseen palosuojaukseen, talotekniseen eristämiseen ja äänieristyksien toteuttamiseen.

Mitä enemmän me osaamme ja tiedämme, sitä parempaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua voimme tuottaa asiakkaillemme, oli se sitten yksityiskohtaista teknistä tukea tai kattavaa konsultointia eristysprojektin toteutukseen.

Laskentapalvelut teollisuuden eristysprojektien laadukkaan toteutuksen tueksi

Ainutlaatuinen teollisuuden laskentapalvelu on suunnattu helpottamaan isompien eristyskokonaisuuksien eristemateriaalien laskentaa. Se tarjoaa kattavasti kaiken tarvittavan teollisen eristyksen toteuttamiseen suunnitelmien pohjalta.

Laskentapalvelun kokonaisuus sisältää sekä tarvittavien materiaalien mitoituksen ja laskennan, eristemateriaalien hankinnan ja toimittamisen että teknisen tuen ja konsultoinnin laadun varmistamiseksi ja standardien täyttämiseksi. Palvelu tuo asiakkaidemme käyttöön koko osaamisskaalan, joka talostamme löytyy: niin teknisen laskennan ja ymmärryksen eristeratkaisujen yksityiskohdista kuin logistisen osaamisen ja projektinhallinnan.

Käytännössä laskentapalvelu antaa asiakkaalle kokonaiskuvan projektin budjetista ja minimoi siihen liittyvät yllätykset, vähentää logistisia haasteita sekä ennen kaikkea antaa asiantuntemuksemme asiakkaan käyttöön, jotta he voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

TIPCHECK-auditointi perustuu Euroopan teollisen eristysyhdistyksen (EiiF) kehittämään menetelmään, jonka ydintavoite on maksimoida eristämisen avulla energiansäästö erilaisissa teollisuuden kohteissa. Auditointi on puolueeton ja siinä huomioidaan myös kustannustehokkuus – millä komponenteilla on suurimmat vaikutukset lämpöhäviöiden ja sitä kautta päästöjen vähentämisessä.

Auditointipätevyyden suorittaneet asiantuntijamme toteuttavat auditointeja monesti esimerkiksi vuosittaisten energiakatselmusten yhteydessä. Loppuraportti sisältää konkreettiset keinot ja laskelmat energian säästämiseen eristämisen keinoin.

Logistinen vahvuus takaa asiakkaille tuotteiden saatavuuden

Työmailla pienetkin viivästykset voivat kertautuessaan vaikuttaa suuresti projektin kokonaisaikataulun edistymiseen ja sitä kautta ylimääräisiin kustannuksiin. Siksi me haluamme olla varmoja, etteivät viivästykset johdu siitä, että eristemateriaalit ovat saamatta.

Yksiselitteisesti tavoitteemme on, että jakelu- ja kuljetuspalvelumme on alan

 

  • nopein
  • luotettavin
  • tehokkain.

Tämä varmistaa, että asiaamme projektit edistyvät täysin aikataulun mukaan, ja tarvittavat eristeet ja muut materiaalit ovat työmaalla sovittuna aikana. Se vaatii meiltä aukotonta varastonhallintaa ja reagointikykyä: tuotteet lähtevät varastoltamme vuorokauden kuluessa tilauksesta, ellei kyse ole tuotteesta, jota ei löydy suoraan varaston hyllyltä.

Myymälöissä ratkaistaan arjen pieniä ja isoja haasteita

Asiantuntijamme palvelevat asiakkaitamme myymälöissämme päivittäin niin pienten kuin suurempien kysymysten suhteen. Jos oikea vastaus ei heti ole kielenpäällä, tarvittaessa tietoa etsitään myös valmistajien materiaaleista, jotta varmasti asiakas saa tarvitsemansa vastaukset.

Tämä on sitä arjen apua ja työtä, joka takaa että valitut tuotteet ovat varmasti oikeita ja täyttävät kohteen vaatimukset. Silloin asiakkaamme voivat onnistua omassa työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

Voimme siis olla ylpeitä siitä, millaista asiantuntijuutta talosta löytyy, ja mitä voimme sen avulla asiakkaillemme mahdollistaa.