Odotamme mielenkiinnolla sähköpostiasi
Soita meille nyt!

Näin valitset oikeanlaiset eristystöiden henkilönsuojaimet

Eristeiden lisäksi valikoimastamme löytyy myös henkilönsuojaimia turvalliseen työskentelyyn teollisuuden tuotantolaitoksissa ja rakennustyömailla. Mitä oikeanlaisten henkilönsuojaimien valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Käyttömukavuus on usein liian vähälle huomiolle jäävä seikka, kun puhutaan työturvallisuudesta ja henkilönsuojaimista.

“Tärkeintä henkilönsuojaimissa on, että niiden turvallisuutta lisäävien ominaisuuksien ohella huomioidaan myös niiden sopivuus käyttäjälleen”, toteaa Vandernetin myyntipäällikkö Maijastina Kuusinen. Kuusinen on toiminut yli 20 vuotta henkilönsuojaimien asiantuntijana ja erityisesti pään suojaamiseen liittyvät tuotteet ovat hänen erikoisosaamistaan.

Oikeiden henkilönsuojaimien valintaan vaikuttavat

  • työkohteeseen ja työtehtävään liittyvät riskit
  • työskentelyn olosuhteet
  • käyttäjän yksilölliset tarpeet
  • suojaimien yhteensopivuus kokonaisuutena.

Tehtäväkohtaisuus ja olosuhteet ovat suojaimien valinnan perusta

Eristystöitä tehdään hyvin erilaisissa ympäristöissä sisällä ja ulkona, sekä teollisuuden tuotantolaitoksissa että rakennustyömailla tai remonttikohteessa.

“Mitään yleispätevää ohjetta vaadittavista henkilönsuojamista ei siis voi antaa, vaan työturvallisuusriskien kartoitus tehdään kohteen mukaan”, Kuusinen korostaa.

Henkilönsuojaimien valinta lähtee riskienarvioinnista, joka on lakisääteinen työnantajan velvollisuus. Siinä huomioidaan kohteen työturvallisuusriskit sekä määritellään, kuinka näiltä riskeiltä suojaudutaan.

Riskienarvioinnissa on hyvä huomioida myös aiemmat mahdolliset samassa työtehtävässä tapahtuneet onnettomuudet tai tilanteet, joissa onnettomuus oli lähellä. Kyse ei siis ole yleispätevästä dokumentista työturvallisuuteen liittyen, vaan nimenomaan tehtäväkohtaisesta arvioinnista.

 

 

 

Oikeiden henkilönsuojainten valinnassa on hyvä kiinnittää huomioita myös työskentelyolosuhteisiin, kuten tehdäänkö työ ulkona vai sisällä. Esimerkiksi suojalasien huurtuminen tekee työskentelystä mahdotonta, tai auringon häikäisy sekä estää näkyvyyttä että rasittaa silmiä. Henkilönsuojainvalmistajien valikoimista löytyy esimerkiksi huurtumista ehkäisevällä linssiteknologialla valmistettuja suojalaseja tai laseja sävytetyllä linssillä.

Olosuhteet ja tehtävä työ vaikuttavat myös lasien mallin valintaan – riittävätkö sankamalliset lasit vai pitääkö lasien asettua tiiviisti kasvoja vasten ja suojata silmiä pölyltä.

Kuulosuojaimien valintakriteerejä taas ovat esimerkiksi melun tyyppi eli onko se jatkuvaa vai iskevää sekä tiimien tai työparien keskinäinen kommunikointitarve työn lomassa. Elektronisissa kuulosuojaimissa voi olla muun muassa mikrofoni ja radiopuhelinliitäntä helppoa viestintää varten.

Käyttäjälleen sopivat suojaimet ovat turvallisuus- ja hyvinvointitekijä

Työntekijällä on velvollisuus käyttää niitä henkilönsuojaimia, jotka työnantaja on asettanut pakolliseksi kyseisessä kohteen työtehtävässä. Työnantajan tehtävä on huolehtia siitä, että suojaimet ovat kunnolliset ja käyttäjälleen sopivat.

Pään tai vartalon malli tai muut yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat suoraan siihen, millaiset suojaimet henkilölle parhaiten istuvat. Jos kaikille työntekijöille valitaan suojaimet yhden koon mukaan, on suuri riski, että käytössä epämukava suojain jää käyttämättä ja tapahtuu helposti vältettävissä olevia onnettomuuksia.

Suojainten käyttämättä jättämisellä voi olla kauaskantoiset seuraukset: “Aina uhka ei ole välitön – esimerkiksi melulle altistuminen vaurioittaa kuuloa hitaasti vuosien varrella”, Kuusinen kuvailee.

Riittävä käyttökoulutus ja käyttäjälleen sopivat varusteet edesauttavat suojaimien käyttöä. Sopivuus ei myöskään ole pelkästään mukavuustekijä, vaan se vaikuttaa myös suojainten toimivuuteen:

“Suojaimia pitäisi aina sovittaa kokonaisuutena – esimerkiksi jos käytetään suojalaseja ja kuppimuotoisia kuulosuojaimia, tulisi suojalasien sankojen olla niin ohuet, että ne mahtuvat kuulosuojaimen alle. Jos kuulosuojaimen ja sangan väliin jää rako, pääsevät haitalliset äänet siitä läpi”, Kuusinen huomauttaa.

Kun suojaimet eivät hierrä tai kiristä, huurru tai muuten hankaloita työntekoa, voidaan edesauttaa työturvallisuutta sekä työhyvinvointia.

Tutustu myymälöidemme valikoimaan Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Vaajakoskella ja Tampereella.