Odotamme mielenkiinnolla sähköpostiasi
Soita meille nyt!

Teollisuuden tehokas lämpöeristys vastaa ympäristövaatimuksiin

Teollisuuden tuotantolaitosten laadukas lämpöeristys ei ole vain rahan säästämistä energiakuluissa – vaikka sekin on merkittävä näkökulma aiheeseen – vaan vielä suurempi merkitys eristämisellä on ympäristön ja kestävyyden näkökulmasta.

Pelkästään Suomessa teollisuudessa eristämisen avulla saavutettava energiansäästöpotentiaali on 510 ktoe. Se vastaa yli 281 000 kotitalouden energiankulutusta vuodessa, kuten EiiF (European Industrial Insulation Foundation) julkaisussaan EiiF Study 2021 toteaa.

EiiF nostaa esille, että energiansäästöpotentiaalin hyödyntäminen laadukkaalla eristämisellä vaikuttaa monella tasolla tuotantolaitoksen kulurakenteeseen. Lämpöhäviön vähentämisellä vaikutetaan suoraan

  • energiakustannuksiin
  • päästömaksuihin
  • lämpörasituksen aiheuttamiin huoltotarpeisiin
  • ilmastoitujen tilojen jäähdytystarpeeseen.

Riittävästi tietoa eristysratkaisujen tueksi 

EiiF on perehtynyt lukuisiin tuotantolaitoksiin ja niissä on noussut selkeästi esille, miksi lämpöeristämisen parasta potentiaalia ei teollisuuslaitoksissa saavuteta. Syynä ovat vanhentuneet tai vioittuneet eristeet, joiden tekniset ominaisuudet eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia. Myös eristeiden huollossa on usein puutteita ja eristys saattaa puuttua kokonaan sellaisistakin osista, joissa sillä voitaisiin merkittävästi vaikuttaa lämpöhäviöön.

Riittävä ymmärrys lämpöeristämisestä on kriittistä, jotta eristämällä voidaan saada aikaan parhaimmat vaikutukset niin tuotannon sujuvuuteen kuin energiankulutukseen.

 

 

TIPCHECK on EiiF:n laatima menetelmä, jonka tavoiteena on havaita ne teollisuuslaitoksen komponentit, joilla voidaan parhaiten sekä kustannustehokkaasti vaikuttaa lämpöhäviöiden vähentämiseen eristämisen avulla. 

ISOPARTNER toteuttaa TIPCHECK-auditointeja Suomessa. Auditointi on puolueeton, ja sen tehtävä on auttaa löytämään keinot, joilla tuotantolaitos voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään ja vastata paremmin nykypäivän kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tuoteinnovaatiot mahdollistavat tehokkuuden 

Tämän päivän teknologia mahdollistaa laadukkaan eristyksen hyvinkin vaativiin olosuhteisiin. UV-säteily, kuumuus, kemikaalit tai muu ulkoinen rasitus asettavat eristeille tiukat vaatimukset kestävyyden suhteen. 

Mitä laadukkaammin eristys on toteutettu, sitä suuremmat hyödyt sillä saavutetaan ja sitä pidempi sen elinkaari on. 

ISOPARTNER toimii yhteistyössä alan merkittävimpien eristevalmistajien kanssa, joiden tuotteista löytyvät eri materiaaleista ja eri käyttökohteiden vaatimukset huomioon ottavia ratkaisuja -265–1 250 ⁰C lämpötila-alueelle. 

Armacell on alan johtava solukumituotteiden valmistaja, jonka ArmaFlex-tuotteissa yhdistyvät tehokkuus sekä helppokäyttöisyys. Joustavien solukumieristeiden matala lämmönjohtavuus ja suuri vesihöyryn diffuusiovastus ovat ominaisuuksia, joilla voidaan merkittävästi vaikuttaa lämpöhäviöihin sekä estää eristeiden alaista korroosiota. 

Valikoimme K-Flex-tuotteet tarjoavat myös kansainvälisesti sertifioituja tuotteita teollisuuden tarpeisiin. 

Solukumin lisäksi Parocin, Isoverin ja Rockwoolin kivi- ja mineraalivillatuotteet mahdollistavat korkealuokkaisen lämpöeristyksen. Tuotteet kestävät erinomaisesti kosteutta ja kuumuutta, minkä lisäksi niiden käyttöikä on pitkä – oikein asennettuna laadukas kivivillaeriste säilyttää ominaisuutensa vuosikymmeniä. 

Eristeiden lisäksi valikoimastamme löytyvät Kespetin peltipäällysteet, jotka suojaavat eristeitä vaikuttaen niiden kestävyyteen ja huoltotarpeen vähentymiseen.